V programu ABRA Flexi nalezneme klasický formulář potvrzení o zdanitelných příjmech, který se odevzdává finančnímu úřadu. Formulář je každý rok aktualizován, proto probíhá jeho aktualizace i na straně Flexi vždy začátkem roku. Pokud se vám tedy generuje starý formulář, zkontrolujte vždy, zda již byla vydána nová verze a případně aktualizujte verzi ABRA Flexi.

Potvrzení o zdanitelných případech slouží buď pro zaměstnavatele, nebo ho může dát zaměstnanci, který si bude sám podávat daňové přiznání či přešel k jinému zaměstnavateli během roku. Potvrzení tedy můžeme vystavit jak za celý rok, tak za část zdaňovacího období.

Generování potvrzení o zdanitelných příjmech

Formulář nalezneme v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro finanční úřad - Potvrzení o zdanitelných příjmech:

Zvolíme rok a osobu, za kterou potvrzení potřebujeme. Pokud zaškrtneme pole "neumožnit editaci", pak nebude možné v pdf souboru cokoliv změnit. Nastavíme si cílovou složku, kam chceme soubor uložit a důležité je správně vybrat, zda byla zaměstnanci strhávána srážková nebo zálohová daň. Pokud si neste jistí, zda spadá zaměstnanec do srážkové nebo zálohové daně, můžete to ověřit v aktualizaci mezd, kde to uvidíte např. v tiskové sestavě Přehled daní z příjmu - zálohová nebo srážková daň:

anebo na konkrétním zaměstnanci na záložce Daň:

Formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech poté uložíte tlačítkem Dokončit.

Časté dotazy

1) Po uložení souboru dostávám chybu: Proces nemá přístup k souboru, neboť jej právě využívá jiný proces.

V tomto případě je třeba pouze zavřít otevřený soubor v pdf readeru a vygenerovat potvrzení opětovně.

2) Do formuláře se nevyplňují údaje o vyhotoviteli:

Je třeba vyplnit Jméno a příjmení, popř. číslo uživatele v menu Nástroje - Osoby a uživatelé:

Našli jste odpověď?