Mzdové listy obsahují veškeré údaje o mzdách daného zaměstnance za vybraný rok. Najdeme je v menu Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Mzdové výstupy - Mzdové listy.

Dostaneme se do průvodce, kde vybereme rok, skupinu osob nebo konkrétního zaměstnance. Poté klikneme na tlačítko Dokončit:

Zobrazí se nám klasický výběr tiskové sestavy, kde si můžeme zvolit, zda chceme zobrazit náhled, odeslat či uložit pdf soubor:

Zde se nám zobrazí veškeré údaje o mzdách za daný rok. Pokud má zaměstnanec více poměrů, zobrazí se složky pro každý zvlášť a v dolní sekci v poli "Společné pro všechny pracovní poměry" se nám ukáže součet sociálního, zdravotního pojištění a případně dalších složek, které jsou souhrnné pro všechny pracovní poměry. V posledním sloupci je vždy sumarizace za celé období.

Na druhé stránce potom najdeme souhrnně daň dobírku apod. a také čerpanou dovolenou, nemocenskou apod.

Mzdový list je nám také dobrou pomůckou pro kontrolu výpočtu pracovněprávního průměru, viz. Pracovněprávní průměr v ABRA Flexi (GUI) | ABRA Flexi (flexibee.eu)

Našli jste odpověď?