Od 1.4. musí firma na ČSSZ v novém formuláři pro Oznámení o nástupu do zaměstnání evidovat způsob ukončení a pravděpodobná výše čistého příjmu.

Zadání informací o odstupném

Proto ve verzi 2022.2 přibyla v menu Zaměstnanci - Personalistika na záložce Pracovní poměr - Ukončení nová pole týkající se výplaty odstupného.

Při zaškrtnutí pole Nárok na odstupné se otevřou pole Odstupné vyplaceno v plné výši a Odstupné násobek. Jinak jsou tato pole zašedlá.

Do pole Odstupné - násobek se uvádí počet měsíců, za které zaměstnanci odstupné náleží (běžně je to 1 - 3 měsíce).

V poli Důvod ukončení prac. poměru vybíráme, z jakého důvodu pracovník zaměstnání opustil. Je to klasický číselník vydaný ČSSZ:

Nárok na odstupné má zaměstnanec pouze u typu ukončení 4 - Organizační důvody, u ostatních typů ukončení nárok na odstupné nenabývá, i kdyby bylo pole Nárok na odstupné zaškrtnuto. Odstupné násobek se tedy na generovaném formuláři zobrazí, pokud je jako důvod uvedeno 4 - Organizační důvody nebo 5 - Zdravotní důvody (§ 52 d) - do formuláře vstupují buď do pole Odstupné par. 67 odst.1 - § 52 písm. a) až c) nebo odst. 2. - § 52 písm. d)

Pokud by důvodem pro ukončení pracovního poměru bylo např. úmrtí zaměstnance, je toto nutné vybrat v poli Důvod neposkytnutí podkladů (potom nebudeme vyplňovat údaje výše):

V případě, kdy zaměstnanec skončil zaměstnání po 1. 4. 2022 je nutné tyto údaje v sekci ČSSZ vyplnit, v opačném případě Flexi zobrazí chybovou hlášku:

Při ukončení do 31.3.2022 se oznámení odevzdává klasickou formou a nové údaje se nevyplňují, v takovém případě Flexi použije starý formulář a chybová hláška se nezobrazí.

Další podmínky pro správnou generaci formuláře

Aby se vypočítal pravděpodobný čistý výdělek, musí být vypočtená mzda v daném měsíci. Pokud tedy zaměstnanec ukončuje pracovní poměr např. v dubnu, je nutné vypočítat v menu Zaměstnanci - Aktualizace mezd mzdu za duben. Pro výpočet průměrného čistého výdělku se bere aktuální nastavení v Personalistice - např. slevy na dani, úvazek.

U nepravidelných pracovních poměrů se pro výpočet úvazku bere hodnota v poli Úvazek hodin (týdně) z menu Personalistika na záložce Pracovní poměr - Úvazek:

Také je nutné, aby zaměstnanec měl vypočtený pracovněprávní průměr z předchozího kvartálu (pokud má v předchozím kvartálu odpracované hodiny). Pokud by PPP nebyl vypočtený, tak se bere z pracovněprávního průměru v menu Zaměstnanci - Personalistika na záložce Pracovní poměr (platí pro např. pro nové zaměstnance nebo pro zaměstnance, kteří jsou na dlouhodobé nepřítomnosti):

Generace formuláře

Formulář poté můžeme vygenerovat klasicky přes Zaměstnanci - Tiskové výstupy - Pro OSSZ - Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Informace se nám potom promítnou v poli Průměrný čistý měsíční výdělek a Odchodné/odbytné/odstupné:

Našli jste odpověď?