Nastavení aplikace

Znalostní báze

Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar
67 článků v téhle kolekci
Autoři: Lenka Haringerová a Petr Pech
FlexiBee (desktop)

Platební brána ComGate

Návod k nastavení platební brány ComGate
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jaká práva zpřístupní přehledy (dashbordy) a jaká cash flow?

Přehledy, cashflow - práva
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pokročilé automatické párování

Po přijetí platby se měla vystavit zálohová faktura, jelikož ji aktuálně není s čím spárovat a nevystavila se, proč?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nahrání certifikátu elektronického podpisu

Nemožnost nahrání certifikátu elektronického podpisu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odstranění uživatele

Je možné odstranit uživatele, pokud již jej nechci používat?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Problém s připojením k serveru

Není možné se připojit z klientské aplikace k vlastnímu serveru
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dvě verze Javy

Flexibee nejde spustit z důvodu nainstalovaných dvou verzí Javy (Linux)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Změna písma na Macu

Změna písma na Macu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přílohy faktur

Lze zamezit vkládání ISDOC faktury do odesílaného emailu?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Číselná díra

V číselné řadě je díra, ale v číselníku děr číselné řady toto číslo není
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Položky "Vystavil" a "Zaúčtoval"

Položky "Vystavil" a "Zaúčtoval" na tiskových výstupech
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přejmenování firmy

Je možné přejmenovat účtovanou firmu?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nastavení výchozího e-mailového klienta Mac

Nastavení výchozího e-mailového klienta Mac
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Elektronicky podepsaná faktura

Jak ověřím, že je faktura elektronicky podepsána?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Podporovaní e-mailoví klienti

Podporovaní e-mailoví klienti
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dva výchozí reporty pro tisk

Jak do předmětu dostat název mnou požadovaného reportu, pokud mám v typu dokladu nastavené pro tisk dva výchozí reporty?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vlastní názvy stavů nabídek a objednávek

Jak ve FlexiBee vytvořím vlastní názvy stavů Vydaných nabídek a Přijatých objednávek?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Automatická tvorba skladových dokladů

Jak nastavit automatickou tvorbu skladových dokladů při tvorbě vydaných/přijatých faktur?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přepnutí jazyka

Jak přepnout jazyk Flexibee
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odesílání e-mailu z webu

Lze použít webmail (gmail, seznam, ...) při použití tlačítka "Odeslat emailem"?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Převod faktury do angličtiny

Jak převést vydanou fakturu do anglického jazyka, aby se přeložil i Typ faktury?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zobrazování údajů ze systému FlexiBee na zákaznickém displeji

Jak zapnout zobrazování údajů ze systému FlexiBee na zákaznickém displeji?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Stahování kurzů

Jak správně nastavit způsob stahování kurzů cizích měn?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Díra v číselné řadě

Program vynechává v číselné řadě interní číslo. Jak tuto situaci řešit?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Předmět e-mailu

Lze ve FlexiBee upravit předmět při odesílání dokladu emailem?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Automatické zaokrouhlení

Lze u přijatých/vydaných faktur nastavit automatické zaokrouhlení?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Export do EDI

Export do EDI je stále zašedlý
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Chybné stahování kurzů

Systém FlexiBee stahuje špatně kurzy ČNB
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nelze psát desetinnou čárku na numerické klávesnici

Nelze psát desetinnou čárku na numerické klávesnici (namísto čárky se propíše tečka)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vyžadování podpisu faktury

Jak nastavit vyžadování podpisu faktury před vystavením příkazu k úhradě?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ruční zálohování

Jak ručně zálohovat firmu?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Změna SSL certifikátu

Změna SSL certifikátu na příjmové straně EET
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přidání účetního období

Jak přidat účetní období?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Stahování kurzů?

Jak nastavit stahování kurzů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zamčení účetního období

Jak uzamknout účetní období a jednotlivé moduly?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přepsání interních čísel

Lze přepisovat interní čísla dokladů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odpočet neuhrazené zálohy

Lze vytvořit fakturu s odpočtem neuhrazené zálohy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání účetního období

Jak v systému FlexiBee smazat předchozí účetní období, které neobsahuje žádná data?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Automatická uživatelská vazba

Příklady nastavení typu automatické uživatelské vazby
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Formát příloh

Lze ovlivnit výběr formátu příloh při odesílání emailem?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Více razítek pod jednou firmou

Je možné mít pod jednou firmou více log a razítek? Například rozdělené podle středisek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Překlad ceníkové položky

U ceníkové položky mám uveden překlad, po změně jazyka v náhledu dokladu ho však nevidím.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Text a obsah e-mailu

Jak upravím text a obsah emailu generovaného z FlexiBee?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Cizojazyčný překlad z ceníku

Ceníkové položky obsažené v dokladech nerespektují cizojazyčný překlad z ceníku
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Konfigurace datových zdrojů

Konfigurace datových zdrojů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Editace uživatelů

Jsem administrátor, nemůžu však přidávat či editovat uživatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zapomenuté heslo

Uživatel zapomněl heslo do systému FlexiBee
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výmaz uživatele

Výmaz uživatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Systémové zvuky ve FlexiBee

Systémové zvuky ve FlexiBee
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zablokování uživatele

Zablokování uživatele ve vícero firmách najednou
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rozšíření práv

Rozšíření práv pro uživatelskou roli
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přidání dokladové řady

Ve webovém rozhraní nelze přidávat dokladové řady
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Celkem bez záloh

Co znamená v sumách "Celkem bez záloh"?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přístupy k Flexibee

Je možné zjistit historii přístupů k FlexiBee a změny uživatelských účtů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Logo a razítko

Velikost loga a razítka
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Práva serveru

Nastavení práv serveru uživatele na "Přistupovat do všech firem".
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Klíčenka a Flexibee

Klíčenka na MAC OS - lze přidat heslo do Flexibee do klíčenky?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Změna číselné řady

Lze hromadně změnit číselnou řadu na již vytvořených dokladech?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Hromadné odemykání dokladů

Lze hromadně odemknout doklady v zamčeném období?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Import nastavení firmy

Lze přenést nastavení firmy bez dat?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Chybné stahování kurzu

Roční/měsíční kurz k 1. pracovnímu dni v měsíci se stahuje špatně
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Názvy PDF dokumentů

Změna generování názvů PDF dokumentů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Omezení práv k prodejní kase

Přístupová práva - omezení prodejní kasy, aby nebyla vidět nákupní cena
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rozlišení obrazovky

FlexiBee zobrazuje rozházená okna a písmo
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

EAN kódy na ceníkových položkách

Evidence více EAN kódů na ceníkových položkách
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Kalkulátor slev

Jak funguje kalkulátor slev v zadání položek vydané faktury?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účtování zakázky, aby byla viditelná v účetní analýze zakázky?

Na jaké účty má být účtována zakázka, abychom ji viděli v účetní analýze zakázky?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem