Modul Zboží

Znalostní báze

Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar Patrik Domabyl avatar
44 článků v téhle kolekci
Autoři: Lenka Haringerová, Petr Pech a Patrik Domabyl
FlexiBee (desktop)

Různé záruční doby

Mám produkty, které mají pro firemní zákazníky 12 měsíční záruční dobu, pro koncového zákazníka však 24 měsíců. Jak toto řešit?
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Změna hodnoty na výdejce

Zpětně se změnila hodnota stavu množství (a Kč) na výdejce
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Inventury

Jak využít nástroj pro Inventuru skladů ve FlexiBee
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Evidence obalů EKO-KOM

Evidence obalů EKO-KOM a jejich nastavení
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Požadavky na výdej a jejich vypořádání

Jakým způsobem se vypořádávají požadavky na výdej?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rezervace a jejich vypořádání

V jakém pořadí jsou vypořádávány rezervace?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Tvorba prodejní ceny

Tvorba prodejní ceny marží oproti poli nákupní cena v prodejních dokladech
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ceníková cena (počet des. míst)

Cena "Celkem" v ceníku se přepisuje na dvě desetinná místa
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Fakturace výdejky

Je možné fakturovat pouze libovolný počet kusů položek výdejky?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Generování položek při inventuře

Inventura generuje znovu již vygenerované položky inventury
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zaokrouhlení cen z ceníku

Cena z ceníku se na faktuře zaokrouhluje
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Aktualizace ceny na příjemce

Aktualizace ceny na příjemce, na kterou je navázán velký počet výdejů, trvá strašně dlouho (kvůli probíhajícím přepočtům skladu)
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výroba z polotovaru

Lze při výrobě finálního produktu provést výrobu i polotovaru v něm obsaženém?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sloučení dvou ceníkových karet

Je možné sloučení dvou ceníkových karet (např. při chybném vytvoření duplicitních karet)?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nedochází k vydání materiálu

Při příjmu kusovníku (výrobě) nedojde k vydání materiálu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přesun větve ve stromu ceníku

Lze přesunout větev ve stromu ceníku?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Hodnota uvedená v elementu statistický znak (additionalGoodsCode) není pro daný kód kombinované nomenklatury povolena.

Chyba Intrastat: Hodnota uvedená v elementu statistický znak (additionalGoodsCode) není pro daný kód kombinované nomenklatury povolena.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba Instrastat: Množství v doplňkové měrné jednotce musí být větší než nula.

Chyba Instrastat: Množství v doplňkové měrné jednotce musí být větší než nula.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Jiná šarže pro balení

Jak evidovat pro každé balení dané položky jinou šarži?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Naskladnění výrobku bez odečtení materiálu

Jak naskladnit výrobek bez odečtení materiálu ze skladu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rezervace sady

Jak vytvořit rezervaci na sadu/komplet?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vouchery a poukázky

Je možné ve FlexiBee evidovat a používat poukázky (voucheru)?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nesouhlas hodnoty skladu

Hodnota skladu v Kč je vyšší a neodpovídá cenám příjemek
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Individuální ceny

Jak nastavit v ceníku individuální ceny pro daného odběratele/dodavatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přenos skladu do nového období

Proč nejsou v novém účetním období vidět skladové karty?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dodací list bez faktury

Lze v programu FlexiBee vytisknout dodací list bez faktury?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účtování zásob způsobem B

Jak nastavit účtování zásob způsobem B
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nedostatek materiálu při výrobě

Lze u kusovníku provést výrobu při nedostatku materiálu na skladě, za použití požadavků na výdej?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zaevidování kusovníku

Jak zaevidovat kusovník?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Generování požadavků na výdej

Jak umožnit prodej ze skladu, i když není zboží na skladě?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Špatný stav skladu v inventuře

Do inventury se mi načítají položky se špatným stavem skladu.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Minimální zásoba

Jak zadat minimální zásobu a jak ji hlídat?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Smazání skladu

Jak smazat sklad, na kterém není aktuálně žádné zboží?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přenos obrázků do eshopu

Přenos obrázků z FlexiBee do e-shopu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sjednocení skladů

Sjednocení skladů ve FlexiBee
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Více skladů na výdejce

Je možné na jedné výdejce použít více skladů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nesouhlas v inventuře

Inventura - programový stav nesouhlasí se stavem skladu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Filtr - Sady a komplety

Jakým způsobem vyhledávat či filtrovat Sady a komplety?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Inventura - nedostatek zboží

Inventura hlásí při pokusu vygenerování skl. dokladů nedostatek ks na skladě (zboží na skladě je)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Úprava cen na příjemce

Na chybnou příjemku je navázána přijatá faktura, ale zboží z tohoto příjmu ještě není prodáno. Jak upravit ceny v příjemce?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Import ISDOC - naskladnění zboží

Jak zajistím, aby se mi při importu faktury z ISDOC zboží zároveň naskladnilo?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vratka zboží s jinou cenou

Vrácení zboží s jinou cenou, než za kterou bylo prodáno (přes pokladnu)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

EKOKOM

Evidence obalů EKO-KOM – nastavení
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vyrovnání požadavků na výdej

Práce s požadavky na výdej - vyrovnání ke konci roku
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem