Modul Peníze

Znalostní báze

Lenka Haringerová avatar Petr Pech avatar
41 článků v téhle kolekci
Autoři: Lenka Haringerová a Petr Pech
FlexiBee (desktop)

ABO formát není podporovaným formátem

Chybová hláška "ABO formát není podporovaným formátem."
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Pole "účet banky" obsahuje neplatnou položku číselníku

Není možné vytvořit vzájemný zápočet kvůli špatné položce číselníku
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování plateb na přelomu roku

Párování plateb uskutečněných na přelomu roku - cizí měna
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nesouhlas stavů v bankovní knize s hlavní knihou

Nesouhlasí mi konečné stavy v Bankovní knize s Hlavní knihou, jak to mám zkontrolovat?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Chybné datum při stahování výpisů

Při stahování výpisů dochází ke stahování s chybným datem
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování cizoměnových dokladů

Jak spárovat cizoměnovou úhradu s cizoměnovou vydanou fakturou?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Načtení výpisů FIO zpětně

Načtení výpisů z Fio banky zpětně za několik měsíců
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výpisy ze zásilkovny

Co je zapotřebí, k načtení výpisů ze zásilkovny?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Základní kapitál

Jak nejsnadněji zadat do FlexiBee základní kapitál?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Pokladní kniha

V pokladní knize se některé částky neodečítají
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zvolený formát ABO nepodporuje příkazy v jiné měně než v měně banky

Chyba: Zvolený formát ABO nepodporuje příkazy v jiné měně než v měně banky
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Smazané online výpisy

Co dělat v případě, že jsem si smazal v modulu banka výpisy z FIO banky, které byly do FlexiBee staženy online pomocí tokenů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

The Pay

Platební brána The Pay
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Načítání výpisů

Nastavení potřebné pro načítání bankovních výpisů
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vzájemný zápočet v různých měnách

Zápočet – vydaná faktura v CZK a banka příjem v měně
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Online stahování výpisy

Při online stahování výpisů z FIO banky se mi EUR výpisy stáhnou jako CZK
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Online stahování výpisů

Nedodržení intervalu 30s při online stahování výpisů z FIO banky (chyba)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dany doklad faktury neni urcen k uhrade

Chyba: Dany doklad faktury neni urcen k uhrade (DoklFak#550: typDoklK=typDokladu.zdd).
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Tvorba vzájemného zápočtu pomocí průvodce

Tvorba vzájemného zápočtu pomocí průvodce
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dopárování částečné úhrady v měně

Jak dopárovat částečně uhrazenou EUR fakturu úhradou v CZK?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ruční tvorba spojení úhrady

Při ruční tvorbě spojení úhrady se nenabízí žádné doklady
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování více faktur v měně

Jak spárovat CZK úhradu s více fakturami v cizí měně?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Platební brána účtující si poplatek za transakci

Jak nakládat s platební bránou účtující si poplatek za transakci ve FlexiBee?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výpisy Raiffeisenbank

Jaký typ ABO formátu stahovat z Raiffeisenbank?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účet v různých měnách

Jeden účet v bance s různými měnami
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování platby k více fakturám

Jak spárovat jednu platbu k více fakturám?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Párování úhrady s dokladem

Jak spárovat úhradu v bance, pokladně s dokladem?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vzájemný zápočet

Jak provést vzájemný zápočet?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování více položek s fakturou

Lze v bance párovat více položek najednou se zálohovým dokladem/fakturou?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Párování různých měn

Párování faktur v měně bankou v Kč
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výpis z PayPal

Nelze importovat výpis z PayPal účtu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Podmínky pro načtení dokladu do příkazu k úhradě

Jaké doklady za jakých podmínek mohu načíst do příkazu k úhradě?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nesedí konečný a počáteční stav BÚ

Nesedí mi konečný stav na BÚ (na konci období) s počátečním stavem na BÚ (na začátku období).
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Nahrání platebního příkazu do FIO banky

Nahrání platebního příkazu do FIO banky - MacOS
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Evidence účtenky

Jak zaevidovat účtenku
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přepočet měny v příkazu k úhradě

Lze v příkazu k úhradě přepočítat měnu faktury na jinou?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Vzájemný zápočet v různé měně

Vzájemný zápočet - Závazek CZK a Pohledávka v EUR
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Bankovní formát pro výpisy a příkazy

Lze nastavit bankovní formát jiný pro výpisy a jiný pro příkazy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Duplicitní načtení výpisů

Do banky se mi načetly stejné výpisy dvakrát.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Online import neuspěl - syntaktická chyba

Chyba online import neuspěl - syntaktická chyba
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Načítání výpisů v jiné měně

Lze načítat výpisy pro dva účty s jinou měnou se stejným č. účtu?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem