Modul Majetek

Znalostní báze

Lenka Haringerová avatar
12 článků v téhle kolekci
Autor: Lenka Haringerová
FlexiBee (desktop)

Odpisy v daňové evidenci

Odpisy majetku v daňové evidenci
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Daňové odpisy shodné s účetními

Lze ve FlexiBee vygenerovat účetní odpisy shodné s daňovými, pokud není začátek odpisů k 1. dni v roce?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dokladová řada majetku

Lze u majetku nastavit něco ve smyslu dokladové řady?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Technické zhodnocení

Jak zadat technické zhodnocení
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zaúčtované odpisy

Jsou zaúčtované odpisy majetku dohledatelné v interních dokladech?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odepsaný majetek

Jak zadat již odepsaný majetek?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Majetek odepisovaný v jiném programu

Evidence majetku odpisovaného v jiném programu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Drobný majetek

Evidence a odpisy drobného majetku
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Fotovoltaická elektrárna

Odpisy fotovoltaické elektrárny
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Snížení hodnoty majetku

Snížení hodnoty majetku a oprava odpisového plánu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účtování majetku

Účtování majetku - doporučení
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Evidence pozemku

Jak správně evidovat v majetku pozemek?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem