Modul Zaměstnanci

Znalostní báze

Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar Patrik Domabyl avatar
69 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Lenka Haringerová a Patrik Domabyl
FlexiBee (desktop)

Proplacení volna z důvodu plošné karantény

Jak zadat proplacení mzdy z důvodu vládního opatření (COVID-19)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zdravotní pojištění na mateřské

Zaměstnankyně je na mateřské dovolené ale stále se počítá zdravotní pojištění
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sociální a zdravotní pojištění

U zaměstnance se vypočítává sociální pojištění z nižší částky než zdravotní pojištění, jak to?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odvod na zdravotní pojištění

V případě, že měsíc začíná víkendem a nemoc prvním pracovním dnem v měsíci, nevypočítá se z 1. dne odvod na zdravotní pojištění
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zápočtový list

Do zápočtového listu mi nevstupují údaje zameškaných hodin, ačkoliv je mám zadané v nepřítomnosti
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Mzdy u jednotlivých zakázek

Jak přiřadit mzdy zaměstnanců jednotlivým zakázkám
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Doplatek do minima

Zaměstnanci se nepočítá doplatek do minimálního vyměřovacího základu (DPČ)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Krácení dovolené v případě nemoci

Umí FlexiBee zkrátit nárok na dovolenou v případě dlouhodobé nemoci?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sleva na dítě

Jak zrušit slevu na dítě
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dvě DPP u jednoho zaměstnance

Dvě dohody o provedení práce u jednoho zaměstnance
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Ukončení poměru v průběhu roku

Ukončení poměru v průběhu roku a výpočet poměrné části dovolené
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Neuveden povinný údaj 'kód činnosti' (/eldp09/items/t1[0]/@cod).

Chyba v XML ELDP: Neuveden povinný údaj 'kód činnosti' (/eldp09/items/t1[0]/@cod).
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Oprava pracovně-právního průměru

Oprava pracovně-právního průměru
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zákonné pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění odpovědnosti - obsahuje výpočet i dohodu o provedení práce?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Souhrn zdravotního a sociálního pojištění

Kde vygenerovat celkový souhrn zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnavatele?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výpočet přepočteného počtu zaměstnanců

Vzorec na výpočet přepočteného počtu zaměstnanců
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Rozdílné zaúčtování mezd zaměstnanců

Jak rozdělit zaměstnance, pokud potřebuji, aby měli jejich mzdy rozdílné zaúčtování?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odměna pro jednatele

Odměna pro jednatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Roční zúčtování u ukončeného poměru

Jak vyplatit zaměstnanci roční zúčtování v měsíci, ve kterém je již ukončen pracovní poměr?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Neexistuje formulář pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Chyba: Neexistuje formulář pro přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled OSSZ

Na přehledu o výši pojistného pro OSSZ se netiskne bankovní účet
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Záloha mezd

Záloha mezd
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Odměna do mzdy, která neovlivní výpočet mzdy

Lze nastavit odměnu do mzdy, která neovlivní výpočet mzdy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Roční vyúčtování daně z příjmu

Lze ve FlexiBee vypočítat roční vyúčtování daně z příjmu a vzniklý přeplatek / nedoplatek uvést do konkrétní mzdy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Práce pro střediska

Kde je dohledatelné rozdělení dle prací pro střediska daného zaměstnance?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění

Obsahuje FlexiBee výstup potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění jednoho z manželů?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

004 - Údaj 'Var. symbol' (/prehled/zamestnavatel/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou délkou.; 112 - Neplatný variabilní symbol."

Přehled o výši pojistného - chyba při nahrávání XML na portál ČSSZ
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výkaz pro ISPV

Výkaz pro ISPV
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Penzijní pojištění

Penzijní pojištění
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Oznámení o nástupu do zaměstnání - druh činnosti

Oznámení o nástupu do zaměstnání - druh činnosti
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Roční zúčtování daně

Jak zadat do mzdy roční zúčtování daně?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sociální pojištění

Flexibee počítá sociální pojištění za firmu 26 %
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled zdravotního pojištění

Jak zobrazit přehled zdravotního pojištění jen pro konkrétní pojišťovnu?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sociální pojištění u DPČ

U DPČ potřebuji, aby se nepočítalo sociální pojištění (ve mzdě menší než 3000,-)
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zákonné pojištění odpovědnosti

Zákonné pojištění odpovědnosti - výpočet
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Příplatek za práci přesčas a o víkendu

Příplatek za práci přesčas a o víkendu
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přečerpaná dovolená

Přečerpaná dovolená
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zálohová daň místo srážkové

Ve výplatní pásce mám u DPP zálohovou daň místo srážkové, proč?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Sleva na poplatníka

Jak nastavit slevu na poplatníka u osoby v Personalistice?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Více pracovních poměrů

Pokud máme zaměstnance, který má 2 pracovní poměry, je možné hradit 1. poměr na účet a 2. hotově?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Kód ELDP

Evidenční list - kód ELDP
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Náhrada za svátek z průměru

Náhrada za svátek z průměru
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Změna pracovního úvazku

Jak nastavit v personalistice změnu pracovního úvazku a s tím i změnu měsíční mzdy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Prodloužení nemoci

Chyba prodloužení nemoci
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Přehled o výši pojistného

Přehled o výši pojistného - kód pro OSSZ
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Zákonné pojištění odpovědnosti - Kooperativa

Zákonné pojištění odpovědnosti - Kooperativa
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Exekuce

Exekuce - pole Deponovat do
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Záloha mzdy

Jak zadat do mzdy vyplacení zálohy?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hromadné oznámení zaměstnavatele - číslo plátce
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Mzdy z minulých let

V aktualizaci mezd nevidím mzdy z předešlých let.
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Šifrování pásek

Jak šifrovat výplatní pásky heslem?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Heslo pro výplatní pásku

Zadání hesla pro otevření výplatní pásky
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Mzdy Slovensko

Mzdy ve slovenské legislativě
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dovolená při mateřské

Nárok na dovolenou při mateřské a rodičovské dovolené
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Roční vyúčtování daně - dary

Roční vyúčtování daně - dary
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně u ukončeného pracovního poměru
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Oprava dovolené

Kam zadat zůstatek dovolené z loňského roku, krácení dovolené a kam proplacení nečerpané dovolené?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Dovolená z loňska

Jak zadat do FlexiBee, při přechodu z jiného softwaru, zbývající dovolenou z loňského roku?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Účtování zdravotního pojištění

Jak účtovat účet dal 336 na samostatné analytiky zdravotních pojišťoven?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Výmaz zaměstnance

Jak smazat zaměstnance z personalistiky
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Změna mzdy uprostřed měsíce

Zaměstnanci se měnila mzda uprostřed měsíce, ale po aktualizaci mezd se změna neprojevila
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Srážka za stravné

Srážka za stravné se mi objevila v ostatních závazcích i interních dokladech, jak to?
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem

Povinný podíl osob se ZTP

Formulář o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celk. počtu zaměstnanců
Lenka Haringerová avatar
Autor: Lenka Haringerová
Aktualizováno před více než týdnem