Modul Účetnictví

Znalostní báze

Ota Rádl avatar Petr Pech avatar Patrik Domabyl avatar
67 článků v téhle kolekci
Autoři: Ota Rádl, Petr Pech a Patrik Domabyl

Časové rozlišení

Jak zadat časové rozlišení přijatých faktur
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Slovensko - dobropisy v KV

Pořadové číslo původní faktury
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Evidence pro účely DPH dle § 100 zákona o DPH

Jakým způsobem je možné vygenerovat výpis z této evidence?
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Přecenění pohledávek a závazků

Jak se přeceňují pohledávky a závazky na konci účetního období?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Do rozvahy v příspěvkových organizacích se nedotahuje účet sociálního pojištění

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Uplatnění DPH z období, kdy jsme nebyli plátci DPH

Jak si uplatnit DPH z období, kdy jsme ještě nebyli plátci DPH?
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Jednoduché účetnictví u neziskové organizace

Podporuje FlexiBee jednoduché účetnictví u neziskovky?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

V obratové předvaze se neobjevuje účet, i když je na něj v daném období účtováno

V obratové předvaze se neobjevuje účet, i když je na něj v daném období účtováno
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak nastavit, aby se odpisy přiřadily k vedlejší činnosti

Jak nastavit, aby se odpisy přiřadily k vedlejší činnosti
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak zadat poskytnutý leasing

Jak zadat poskytnutý leasing
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Oprávkové účty

Proč jsou v účtovém rozvrhu oprávkové účty vedeny jako aktivní, když mají být pasivní?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Do podkladů DPH vstupuje bankovní (pokladní) doklad místo faktury

Bankovní/pokladní doklad v DPH namísto faktury
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Kontrola skladového účtu

Sedí nám stav skladu?
Patrik Domabyl avatar
Autor: Patrik Domabyl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak odepsat neuhrazený závazek?

odepsání neuhrazeného závazku
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Pokud změním VS na spárovaném a odpočteném ZDD, změní se podle něj párovací symbol v saldu?

Pokud změním VS na spárovaném a odpočteném ZDD, změní se podle něj párovací symbol v saldu?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Lze uhradit cizoměnový doklad z minulého roku a až následně provést inicializaci?

uhrazení cizoměnového dokladu z minulého roku a až následné provedení inicializace
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Zvláštní režim DPH na Slovensku

Zvláštní režim DPH na Slovensku
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

vytvoření dodatečného daňového přiznání

vytvoření dodatečného daňového přiznání
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Chyba při nahrání MOSS

Chyba zpracování souboru: Řádky ....... mají neplatně uveden kód dodavatele
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Reverse charge mimo EU

Jak zadat fakturu v režimu reverse charge mimo EU?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Inventura účtu

Inventura účtu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak vyplnit kontaktní osobu a telefon na daňové přiznání?

kontaktní osoba a telefon na daňovém přiznání
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Odpisy za minulý rok nejsou zaúčtovány

Odpisy za minulý rok nejsou zaúčtovány
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Nesedí obratová předvaha s pohyby na účtech

Nesedí obratová předvaha s pohyby na účtech
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Do XML souhrnného hlášení se nepropisuje DIČ odběratele a stát

Export do XML souhrnného hlášení neobsahuje DIČ odběratele a stát
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak odstranit přecenění dokladu vytvořeném inicializací, pokud byl následně doklad uhrazen v témže roce?

Doklad vytvořený inicializací a uhrazené ve stejném roce
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Ve stavech účtů nesedí částky v různých měnách

Ve stavech účtů pod jedním EUR účtem nesedí částky v CZK a EUR (příp. v jiné měně).
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak zadat fakturu, abychom ji mohli vykázat v souhrnném hlášení na Slovensku?

Podmínky pro vykazování faktury v souhrnném hlášení na Slovensku
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Kontrolní hlášení mi nelze exportovat do XML pro FÚ

Kontrolní hlášení mi nelze exportovat do XML pro FÚ
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Krácení odpočtu

Krácení odpočtu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně

Roční vyúčtování zálohové a srážkové daně
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Ve VZZ k určitému datu nesouhlasí stavy minulého období

Ve VZZ k určitému datu nesouhlasí stavy minulého období
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak odepsat neuhrazenou pohledávku?

Jak odepsat neuhrazenou pohledávku?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Souhrnné hlášení vykazuje v PDF pouze 40 řádků, ačkoliv jich je v mém souhrnném hlášení více

Souhrnné hlášení vykazuje v PDF pouze 40 řádků, ačkoliv jich je v mém souhrnném hlášení více
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Následné kontrolní hlášení - rychlá odpověď na výzvu

Následné kontrolní hlášení - rychlá odpověď na výzvu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

V souhrnném hlášení a daňovém přiznání je rozdíl v zaokrouhlování.

V souhrnném hlášení a daňovém přiznání je rozdíl v zaokrouhlování.
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak nastavit počáteční stavy účtů při zahájení práce se systémem FlexiBee?

Nastavení počáteční stavů účtů při zahájení práce se systémem FlexiBee
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak se liší standardní účetní osnova a účtový rozvrh?

rozdíl standardní účetní osnovy a účtového rozvrhu
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Je možné v systému FlexiBee provést roční uzávěrku ke konkrétnímu datu?

Je možnost provedení roční závěrky ke konkrétnímu datu?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Postup při zadávání neuhrazených faktur z minulého roku, pokud se systémem FlexiBee pracujete až od letošního roku

Postup při zadávání neuhrazených faktur z minulého roku, pokud se systémem FlexiBee pracujete až od letošního roku
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Zadání neuhrazených faktur z předchozího období při přechodu na FlexiBee

Zadání neuhrazených faktur z předchozího období při přechodu na FlexiBee
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Inicializace následujícího účetního období nedobíhá v cloudu ani po dlouhé době

Inicializace následujícího účetního období nedobíhá v cloudu ani po dlouhé době
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak zadat počáteční stav účtu v cizí měně a přitom nezakládat minulé období?

zadání počátečního stavu účtu v cizí měně bez zakládání minulého období
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Duplicitní hodnoty položky v intrastatu

Do Intrastatu mi vstupují zdvojené hodnoty položek
Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Výsledovka u neziskové organizace

Výkaz zisku a ztráty u neziskové organizace
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Lze vystavit slovenské DPH z české firmy s částkami v EUR?

Vystavení slovenského DPH z české firmy s částkami v EUR
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Kde vyplním hlavní ekonomickou činnost do papírového přiznání a kde do XML přiznání?

vyplnění hlavní ekonomické činnosti do papírového přiznání a do XML přiznání
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

SLOVENSKO – Kontrolní výkaz daň z přidané hodnoty

SLOVENSKO – Kontrolní výkaz daň z přidané hodnoty
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

DPH v režimu Mini One Stop Shop

DPH v režimu MOSS
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Proč nejsou v novém účetním období vidět skladové karty?

viditelnost skladových karet v novém účetním období
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Podle jakého data padají doklady do DPH?

datum, dle kterého se doklady přiřazují do DPH
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Výkaz hospodaření za měsíc

Výkaz hospodaření za měsíc
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Existuje možnost, jak automatické generování kurzových rozdílů při účetní závěrce zakázat?

Existuje možnost, jak automatické generování kurzových rozdílů při účetní závěrce zakázat?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

SLOVENSKO - Přiznání DPH

SLOVENSKO - Přiznání DPH
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Saldo vs. pohyby na účtech

Saldo vs. pohyby na účtech
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Kde ve výkazu daňové evidence najdu rozpad na základ a DPH?

rozpad na základ a DPH ve výkazu daňové evidence
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak vyřadit neuhrazené faktury ze salda?

vyřazení neuhrazených faktur ze salda
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Prodloužení účetního období - fiskální období

Prodloužení účetního období - fiskální období
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Daňová evidence a účtenky z uplynulého účetního období

Daňová evidence a účtenky z uplynulého účetního období
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Nenulový zůstatek na účtu 431001

Nenulový zůstatek na účtu 431001
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Kde je možné nastavit kontaktního pracovníka pro přehled o výši pojistného pro OSSZ?

Nastavení kontaktního pracovníka pro přehled o výši pojistného pro OSSZ
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Sestava Počáteční stavy účtů - proč je jeden účet rozdělený na více řádků?

Sestava Počáteční stavy účtů - proč je jeden účet rozdělený na více řádků?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak doložím v podkladech DPH, jaké FAP mají pozdější odpočet DPH?

Jak doložím v podkladech DPH, jaké FAP mají pozdější odpočet DPH?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak zadat fakturu, abychom ji mohli vykázat v Souhrnném hlášení?

vykazování v Souhrnném hlášení
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Osoba identifikovaná k dani

Osoba identifikovaná k dani
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Jak zjistit nevypořádané zálohy u přijatých faktur?

nevypořádané zálohy u přijatých faktur
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem

Reverse charge v rámci EU

Jak zadat fakturu v režimu reverse charge v rámci EU?
Ota Rádl avatar
Autor: Ota Rádl
Aktualizováno před více než týdnem