O programu

Sekce obsahující časté dotazy na funkčnost aplikace, verze programu a odkaz na portál návrhů ke zlepšení

Stanislav Kurinec avatar Ota Rádl avatar Lenka Haringerová avatar +2
15 článků v téhle kolekci
Autoři: Stanislav Kurinec, Ota Rádl a Lenka Haringerová a 2 další