Predvolene sú stĺpce v zoznamoch nastavené tak, aby boli maximálne praktické a prehľadné. Ak však chcete niektoré stĺpce odstrániť alebo pridať, pokyny sú jednoduché.

V označenom zozname kliknite na tlačidlo Nastavenia v pravom dolnom rohu.
Otvorí sa zoznam všetkých dostupných stĺpcov - aktívne stĺpce majú tlačidlo vpravo a sú modré, zatiaľ čo neaktívne stĺpce sú vľavo a sú sivé. V stĺpcoch môžete vyhľadávať pomocou vyhľadávacieho poľa v hornej časti zoznamu.

Po výbere stĺpcov nezabudnite nové nastavenia uložiť.

Aby ste zmenili poradie zobrazených stĺpcov, kliknite na stĺpec, ktorého pozíciu chcete zmeniť, nepúšťajte kliknutie a potiahnite stĺpec na požadovanú pozíciu.

Did this answer your question?