Skip to main content
Otváranie html príloh alebo obrázkov z Flexi

Flexi spúšťa akciu EDIT pri otváraní html alebo obrázkových súborov

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Túto akciu musíte obísť pomocou externého nástroja ( http://www.nirsoft.net/utils/file_types_manager.html ) a definovať správny program na správu (webový prehliadač, prehliadač obrázkov) pre akciu EDIT. Keď potom dvakrát kliknete na prílohu v programe Flexi, súbor sa otvorí v správnom programe.

Did this answer your question?