Je potrebné mať zapnutý modul Viacnásobná registrácia DPH.

Modul viacnásobnej registrácie DPH je stále vo vývoji, takže nie je zaručené, že bude testovaný. Ak ju chcete aktivovať, musíte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Popis použitia:
Technicky je potom možné pridať číslo DPH ku krajine v ponuke Nástroje -> Číselníky -> Krajiny. A potom tieto informácie sledujte na faktúrach v poli Stát DPH. Štát DPH by sa mal automaticky vyplniť podľa vybraného zákazníka a jeho štátu.
Výsledky sú potom k dispozícii v Účtovníctvo -> Výstupy -> Podklady DPH pre daný štát. A napríklad po exporte do programu Excel môžete s údajmi ďalej pracovať.

Poznámka: V daňovom priznaní k DPH za Českú republiku sa všetky zahraničné transakcie sčítajú na riadku 24 daňového priznania k DPH (suma v základe DPH bez DPH).

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Vyúčtovanie slovenskej DPH od českej spoločnosti so sumami v EUR

Did this answer your question?