Nie je to možné, musíte mať na sklade dostatok kusov materiálu (položiek kusovníka). V opačnom prípade by sa výroba neuskutočnila a systém Flexi by zobrazil chybu, že negatívny stav zásob nie je povolený.

Did this answer your question?