Pomocou API môžete do inventára pridať položky cenníka s ich stavom. V požiadavke POST odošlite kód cenníkovej položky, aktuálne množstvo na sklade a identifikáciu zásoby, do ktorej chcete položky pridať.

Odoslanie požiadavky POST na server:port/c/company/inventory-item.xml

Príklad XML:

<?xml version="1.0"?>

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Inventarizačné údaje Flexi

Did this answer your question?