All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Vystavenie slovenského daňového priznania k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR
Vystavenie slovenského daňového priznania k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR

Môžem vystaviť slovenské daňové priznanie k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nie je možné vystaviť slovenské daňové priznanie k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR, ale je možné získať doklady DPH v EUR.

Na to potrebujete mať prístup k modulu Viac registrácií DPH.

V číselníku krajín danej krajiny (Nástroje -> Slovníky -> Krajiny) je potrebné mať zadané IČ DPH. V príslušných dokladoch potom zadajte krajinu DPH Slovenská republika, dané slovenské riadky DPH a ako menu daných dokladov použite EUR.

Priznanie DPH pre českú spoločnosť je vždy v Kč.

Did this answer your question?