Nie je možné vystaviť slovenské daňové priznanie k DPH z českej spoločnosti so sumami v EUR, ale je možné získať doklady DPH v EUR.

Na to potrebujete mať prístup k modulu Viac registrácií DPH.

V číselníku krajín danej krajiny (Nástroje -> Slovníky -> Krajiny) je potrebné mať zadané IČ DPH. V príslušných dokladoch potom zadajte krajinu DPH Slovenská republika, dané slovenské riadky DPH a ako menu daných dokladov použite EUR.

Priznanie DPH pre českú spoločnosť je vždy v Kč.

Did this answer your question?