Ano, najprv spárujte prvú platbu (čiastočne zaplatená) s faktúrou a potom podobným spôsobom spárujte zostatok (zaplatená).

Did this answer your question?