Spárovanie viacerých platieb s faktúrou

Môžem spárovať dve platby s jednou faktúrou

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, najprv spárujte prvú platbu (čiastočne zaplatená) s faktúrou a potom podobným spôsobom spárujte zostatok (zaplatená).

Did this answer your question?