Vytvorte účtovné obdobie za predchádzajúci rok (menu Firma - Zmena alebo pridanie účtovného obdobia) a zadajte do neho faktúry a zostatky na jednotlivých účtoch.

Po inicializácii účtovného obdobia (ponuka Účtovníctvo - Inicializovať ďalšie účtovné obdobie (možno opakovať)) sa vaše faktúry prenesú
do nového účtovného obdobia.

Did this answer your question?