Flexi implementovalo podporu formátu INHOUSE vo verzii D96A.

V tejto verzii končia hlavičky HDR textovým poľom na pozícii 124-193, čokoľvek za touto pozíciou spôsobí problém.

Riadky LIN končia špecifikáciou na pozícii 87-131, čokoľvek za touto pozíciou spôsobí problém.

Odporúčame spoločnosť EDITEL ako integrátora EDI. https://www.editel.cz/co-je-edi/slovnik-pojmu-edi/

V systéme Flexi je možné používať komunikáciu EDI pre nasledujúce typy správ:

Viac informácií nájdete v dokumentácii.

Did this answer your question?