Skip to main content
Čiastočné odpočítanie zálohovej platby

Ako môžem čiastočne odpočítať zálohovú platbu v konečnej faktúre

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príklad

Máme zálohovú faktúru pre spoločnosť XY na 150 000 Kč - záloha je zaplatená. Následne sme vystavili 2 konečné faktúry, jednu na 120 000 Kč, druhú na 30 000 Kč. Teraz musíme zálohovú faktúru čiastočne odpočítať od oboch konečných faktúr.

Otvorte prvú faktúru (120 000 Kč) a v časti Položky kliknite na šípku vedľa tlačidla Pridať a vyberte možnosť Odpočítať zálohu/platbu. V nasledujúcom okne vyberte príslušnú zálohovú faktúru a zobrazí sa tabuľka Čiastka odpočtu. Tu zadajte sumu 120 000 Kč. Faktúra bude nulová a zaplatená.

Tak isto postupujeme aj pri druhej faktúre (30 000 Kč), kde sa v tabuľke Suma na odpočet objaví len nevyčerpaný zostatok zálohovej faktúry, t. j. 30 000 Kč.

Did this answer your question?