Skip to main content
Je možné vykonať ročnú uzávierku k určitému dátumu

Je možné vykonať ročnú uzávierku k určitému dátumu v systéme Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?