Systém dokáže vykonať uzávierku len za celé mesiace, nie k určitému dátumu.

Did this answer your question?