Dvojitý kurz meny ste nastavili v nastaveniach spoločnosti (Company -> Settings -> Legislation). Po jeho odstránení sa vo faktúre nezobrazí.

Did this answer your question?