Konverzný kurz na faktúre

V PDF súbore faktúry sa mi zobrazuje konverzný kurz, ktorý však neprepočítava sumu správne

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dvojitý kurz meny ste nastavili v nastaveniach spoločnosti (Company -> Settings -> Legislation). Po jeho odstránení sa vo faktúre nezobrazí.

Did this answer your question?