Skip to main content
Analýza zmlúv - sú zahrnuté aj nedaňové doklady

Zohľadňuje analýza zmlúv aj nedaňové doklady v mojich príjmoch

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tlačová zostava "Analýza zmlúv" neskúma, či doklad súvisiaci so zmluvou je účtovný alebo nie. Analýza objednávky pracuje so všetkými dokumentmi, ktoré sú s ňou prepojené.

Ak máte záujem o zostavu, v ktorej sú rešpektované len zaúčtované (t. j. účtovné) doklady, je potrebné použiť účtovný výstup "Účtovná analýza zákazky" (Účtovníctvo -> Účtovné výstupy).

Did this answer your question?