Skip to main content
Zníženie odpočtu

Ako zadať zníženie odpočtu do systému Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pri používaní auta na súkromné účely zadáme zníženie odpočtu napríklad takto: Na prijatej faktúre musíme mať vypočítanú DPH a vyplnené riadky DPH obsahujúce zníženie odpočtu (zvyčajne skratka tohto riadku končí na KR), potom môžeme vygenerovať priznanie DPH, kde zadáme príslušný koeficient a následne sa sumy objavia v priznaní v stĺpci znížený odpočet.

Did this answer your question?