Skip to main content
Odpočet nezaplatenej zálohy

Aké nastavenia sú potrebné na povolenie odpočtu nezaplatenej zálohy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak potrebujeme odpočítať zálohu z konečnej faktúry, ale nebola zaplatená, musíme to povoliť v Firemné nastavenia - Moduly - Predaj - karta Faktúra a zaškrtnúť políčko Povoliť odpočet nezaplatenej vydanej zálohy.

Táto analógia platí aj pre prijaté faktúry - Firemné nastavenia -> Moduly -> Nákup -> Povoliť odpočet nezaplatenej prijatej zálohy.

Did this answer your question?