Skip to main content
Zrušenie omylom prijatej faktúry

Omylom ste zaúčtovali prijatú faktúru. Ako môžem zrušiť alebo vymazať faktúru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V prípade zrušenia nájdite faktúru v zozname záznamov, vyberte ju a kliknite na Zrušiť v hornej časti. Faktúra sa prečiarkne a zostane v evidencii dokladov, ale bez ďalšieho vplyvu na účtovný systém.

Trhanú faktúru možno zo systému vymazať len vtedy, ak k nej nie sú pripojené žiadne iné záznamy. Preto ak chcete vymazať faktúru zo systému, musíte najprv vymazať všetky doklady súvisiace s jej položkami, ako sú napríklad vydané účtenky. Odkazy na faktúru nájdete pomocou tlačidla Odkazy, ktoré sa nachádza vpravo hore v detaile faktúry.

Did this answer your question?