Chybu môžu spôsobiť dva dôvody:

1) Používateľ, s ktorým sa pokúšate vytvoriť dokument (dobropis, ..), nemá právo na jeho vytvorenie.

2) Obdobie (alebo daný záznam) je uzamknuté (zamknuté, takže do neho nie je možné vložiť nový záznam.

Did this answer your question?