Skip to main content
All CollectionsDatabáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)Modul: predaj
Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)
Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)

Fixopia: Neautorizovaný pokus o vytvorenie záznamu (DoklFak#-1)

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?