QR kód na formulároch ABRA Flexi nemožno použiť pre slovenské banky, podporované sú len české banky.

Flexi používa štandardnú QR platbu, ktorú slovenské banky nepodporujú.

Aktuálne je k dispozícii tlačová sada s QR Pay by Square, ktorú vytvoril CharlieB.

Did this answer your question?