Flexi v súčasnosti nepodporuje prenesenú daňovú povinnosť na Slovensku, pretože slovenská verzia neobsahuje pole kódu prenesenej daňovej povinnosti. Preto faktúra s prenesenou daňovou povinnosťou zadaná na Slovensku nebude zahrnutá do kontrolného výkazu.

Did this answer your question?