Do výplatnej pásky je potrebné pridať používateľom definovanú zrážku v požadovanej výške.

Táto suma sa potom odpočíta od celkovej mzdy.

Aktualizácia výplatnej pásky -> Zmena danej výplatnej pásky -> Zrážky -> Nové -> Zrážka definovaná používateľom

Did this answer your question?