V systéme Flexi nie sú odmeny z dohôd a odmeny štatutárnych orgánov zahrnuté do výpočtu zákonného poistenia zodpovednosti za škodu od Kooperativy.

Poistenie zmluvy sa preto musí ku konečnej sume pripočítať ručne.

Odmeny štatutárnych orgánov sú výnimkou a nie sú vôbec zahrnuté do poistenia.

Podrobnosti tu: https://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele

Poznámka: Ak niektorý zamestnanec prekročí maximálny vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia, je potrebné vypočítať zákonné poistenie ručne. Dôvodom je, že do výpočtu sa zahŕňa štvrťročný základ poistného na sociálne poistenie, ale obmedzenie maximálneho vymeriavacieho základu sa na povinné poistenie nevzťahuje.

Did this answer your question?