Chybné: Práceneschopnosť nemožno upraviť, pretože v zablokovanom období je nevyplatená mzda.

Stane sa to, keď je obdobie uzamknuté, aj keď je mzdová agenda odomknutá.

Riešením je výpočet mzdy za mesiac, v ktorom chcete predĺžiť pracovnú neschopnosť. Potom je možné vykonať zmenu v poradí.

Did this answer your question?