Pre výpočet je potrebné vyplniť hodnotu "Promile pre výpočet poistenia právnej zodpovednosti" v nastaveniach spoločnosti (Spoločnosť -> Nastavenia -> Moduly -> Zamestnanci -> Ostatné).

Pri výbere štvrťroka, za ktorý sa má výpočet vykonať, musíte vždy uviesť nasledujúci štvrťrok. Ak teda napríklad potrebujeme vypočítať zákonné poistenie za 3. štvrťrok, vyberieme 4. štvrťrok (výpočet bude vždy za predchádzajúci štvrťrok, v tomto prípade 3. štvrťrok).

Did this answer your question?