Skip to main content
Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti

Oznámenie o nástupe do zamestnania - druh činnosti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

1- prvé zamestnanie

2 - druhé zamestnanie u toho istého zamestnávateľa

3 - tretie zamestnanie u toho istého zamestnávateľa

4 - štvrtý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa

5 - piaty pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa

6 - šiesty pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa

7 - siedmy pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa

8 - ôsmy pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa

9 - deviate zamestnanie u toho istého zamestnávateľa

A - pracovná zmluva

B - druhá pracovná zmluva u toho istého zamestnávateľa

C - tretia dohoda o pracovnej činnosti u toho istého zamestnávateľa

D - štvrtá dohoda o práci pre toho istého zamestnávateľa

E - piata dohoda o pracovnom čase u toho istého zamestnávateľa

F - šiesta dohoda o práci pre toho istého zamestnávateľa

G - siedma dohoda o práci pre toho istého zamestnávateľa

H - ôsma pracovná zmluva s iným zamestnávateľom I-vá pracovná zmluva s iným zamestnávateľom

J - desiata dohoda o pracovnej činnosti u iného zamestnávateľa

K - dobrovoľný opatrovateľ

L - pracovník v domácnosti

M - pestúni/opatrovatelia a osoby v registri osobitných prípadov

N - zmluvný zamestnanec

O - člen družstva

P - zástupcovia

Q - členovia kolektívnych orgánov právnických osôb

R - likvidátori

S - spoločník, konateľ, komanditista, riaditeľ verejnoprospešnej spoločnosti, osoby poverené riadením podniku

T - prvá dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

U - druhá dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

V - tretia dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

W- štvrtá dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

X - piata dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

Y - šiesta dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

Z - siedma dohoda o vykonaní práce pre toho istého zamestnávateľa

Did this answer your question?