Dôchodkové poistenie

Dôchodkové poistenie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dôchodkové poistenie môžete zadať v časti Personalistika - Zrážky - Nové. Vyplňte typ odpočtu, Odpočítať od, sumu a typ dokladu. Vždy vyberáme typ zodpovednosti alebo interného dokladu, prípadne oboje.

Vyberáme tieto typy zrážok:

Penzia od zamestnávateľa:

POPLATOK NA DÔCHODOK FIXNÝ - príspevok spoločnosti na dôchodok zamestnanca (pre zamestnancov - fixný) PRÍSPEVOK NA DÔCHODOK % - príspevok spoločnosti/zamestnávateľa na dôchodok zamestnanca v percentách

Dôchodkové poistenie zamestnancov: DÔCHODKOVÉ POISTENIE - dôchodkové poistenie zamestnancov

Did this answer your question?