Skip to main content
Odmena vo výplatnej páske, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy

Môžeme vo výplatnej páske nastaviť odmenu, ktorá neovplyvňuje výpočet mzdy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?