Zálohu na mzdy môžete zadať v Aktualizácia miezd - Prehľad - Nový - Bežná alebo mimoriadna záloha. Zaúčtovanie zálohy sa riadi nastavením v časti Personalistika - Parametre miezd - Typ záväzku zálohy. Následne sa vytvorí ďalší záväzok s týmto typom dokumentu.

Did this answer your question?