V module Zamestnanci sa nachádza služba Rekapitulácia zložiek.

V rámci tejto služby je k dispozícii tlačová zostava "Súhrn zložiek miezd", kde môžete získať súhrnné údaje.

Did this answer your question?