Teda len v prípade, ak je mzda zamestnanca so ZPŠ vyššia ako 10.000.

Did this answer your question?