Pole Description je textový reťazec (String), takže do neho nie je možné vložiť \r\n riadkov.

Did this answer your question?