V prípade položiek dokumentu chcem zobraziť len kód a názov položky.

Tieto informácie môžem zobraziť pomocou ?detail=custom takto:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-vydana.xml?relations=polozkyDokladu&detail=custom:code,itemsDocument(name)

Napr. v prípade atribútov položiek cenníka chcem uviesť iba ID produktu a typ atribútu.

Nanešťastie to nie je možné, ?detail=custom nemožno použiť pre relácie atribútov, takže ak potrebujeme iné hodnoty ako tie, ktoré vracia ?detail=summary, musíme použiť ?detail=full.

Did this answer your question?