Skip to main content
Ukončenie pracovného pomeru počas roka

Ukončenie pracovného pomeru počas roka a výpočet pomernej časti dovolenky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zamestnanec ukončil pracovný pomer počas roka, ukončenie pracovného pomeru vykonáme takto:

1) Najprv zadáme ukončenie v sekcii HR

2) výpočet platu za posledný mesiac

Ak postupujeme opačne, po ukončení pracovného pomeru v Personalistike musíme v sekcii Aktualizácia miezd zadať prepočet mzdy za posledný mesiac, aby sme prepočítali nárok na dovolenku a preplatili zamestnancovi zvyšnú sumu.

Did this answer your question?