Skip to main content
Krátenie dovolenky

Môže Flexi znížiť nárok na dovolenku v prípade dlhodobej choroby

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Dovolenka sa vo Flexi v prípade dlhodobej choroby nekráti.

Treba to opraviť v module Zamestnanci - Aktualizácia miezd, kde otvoríte mzdový list príslušného zamestnanca a zadáte

úprava dovolenky prostredníctvom časového fondu -> New -> LEAVE CORRECTION.

Zadajte skrátenie nároku na dovolenku so znamienkom mínus (napr. VÝPAVA -1 deň).

Did this answer your question?