Dovolenka sa vo Flexi v prípade dlhodobej choroby nekráti.

Treba to opraviť v module Zamestnanci - Aktualizácia miezd, kde otvoríte mzdový list príslušného zamestnanca a zadáte

úprava dovolenky prostredníctvom časového fondu -> New -> LEAVE CORRECTION.

Zadajte skrátenie nároku na dovolenku so znamienkom mínus (napr. VÝPAVA -1 deň).

Did this answer your question?