Zľavu pre deti je možné zrušiť nasledovne:

- kliknite na kartu zamestnanca v časti HR

- kliknite na "Pridať nastavenia" v hornej časti a zadajte dátum, od ktorého sa zľava pre deti nebude uplatňovať

- potom kliknite pravým tlačidlom myši na pole s názvom dieťaťa v 1. dieťati, ktoré chcete odpočítať, v druhom alebo ďalšom dieťati a

Did this answer your question?