Skip to main content
Doplatok k minimu

Nedostane zamestnanec doplatok k minimálnemu vymeriavaciemu základu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aby sa zamestnancovi vygeneroval doplatok k minimu na zdravotné poistenie, musí mať v Personalistike v záložke Pracovné pomery nastavený malý rozsah pracovného pomeru a v záložke Mzdové parametre - Zdravotné poistenie zaškrtnuté Zdravotné poistenie - doplatok k minimálnemu vymeriavaciemu základu.

Príplatok sa negeneruje, ak zamestnanec nastúpil v priebehu mesiaca. V takomto prípade je možné opraviť doplatok len v aktualizácii miezd na záložke Zdravotné poistenie, kde klikneme na riadok Doplatok do minimálneho vymeriavacieho základu zdravotného poistenia a ručne prepíšeme sumu základu na aktuálny minimálny vymeriavací základ (pre rok 2019 je to 13350)

Kontrola zmeny sumy a času používateľa, uloženie a prepočet mzdy. Hodnoty doplatku zamestnanca alebo zamestnávateľa (ak máte na karte Zdravotné poistenie v Personalistike zaškrtnutú možnosť "Rozdeliť medzi spoločnosť a zamestnanca") sa vypočítajú automaticky.

Did this answer your question?