Kontrolujte, či má zamestnanec vypočítanú celú mzdu. Ak tak neurobil, k výpočtu nedôjde.

Did this answer your question?