Odpisy v daňovej evidencii

Odpisy majetku v daňovej evidencii

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Mám v daňovej evidencii odpísaný majetok, ale v daňovej evidencii nevidím odpisy, ktoré by som mohol uplatniť v daňovom priznaní, kde ich nájdem?

Odpisy sa nezobrazujú vo výpise z daňovej evidencie. Do daňového priznania k dani z príjmov ich treba doplniť ručne.

Ročné odpisy sa nezobrazujú v celkovom výkaze daňovej evidencie ani v peňažnom denníku, takže odpisy sa neúčtujú do nákladov a automaticky neznižujú hospodársky výsledok. Odpisy sa vedú úplne oddelene od peňažného denníka alebo iných účtov vedenia a na konci roka sa musia vždy odpočítať ručne.

Did this answer your question?