Skip to main content
Flexi neodpovedá

Flexi po obnovení zálohy nekomunikuje s iným programom

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Toto je pravdepodobne spôsobené iným ID spoločnosti, ako je uvedené v rozhraní API.
Ak stará záloha spoločnosti nebola vymazaná a bola vykonaná obnova s rovnakým názvom, ID sa zmení o 1 (napr. spoločnosť -> spoločnosť1).

Je potrebné buď vymazať pôvodnú zálohu a potom nahrať novú (s rovnakým názvom), alebo upraviť ID spoločnosti volané v API.

Did this answer your question?