Skip to main content
Vymazané online výpisy

Čo mám robiť, ak som v module Banka vymazal výpisy FIO banky, ktoré boli stiahnuté do Flexi online pomocou tokenov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systém mi teraz neumožňuje opätovné stiahnutie výpisov ani ich ručné načítanie z priečinka v počítači.

Potrebujem odstrániť tokeny, stiahnuť výpisy, ktoré chcem nahrať do služby Flexi z elektronického bankovníctva, do priečinka v počítači, nastaviť cestu k priečinku v zozname bankových účtov na príslušnom účte a manuálne nahrať výpisy prostredníctvom služby.

Ak bola cesta k priečinku nastavená skôr, výpisy s príznakom "načítané" sa uložia do tohto priečinka. Preto namiesto opätovného sťahovania zoznamov stačí odstrániť príznak "načítané".

Poznámka k online sťahovaniu zoznamov:

Príznak, ktorý určuje dátum, od ktorého sa majú sťahovať ďalšie výpisy, určuje dátum posledného načítaného dokumentu. Obnovenie by teda teoreticky bolo možné vymazaním príslušných dokumentov k dátumu, ku ktorému chcete výpisy opäť stiahnuť.

Did this answer your question?