Účely, ktoré ste definovali pre konkrétnu agendu, sa generujúpre

tento záznam. Môžu sa generovať automaticky (po vytvorení záznamu) alebo ručne (po stlačení tlačidla Generovať účely v zázname Definície účelu

) v závislosti od nastavení definície účelu.

Na obrázku vyššie vidíme automaticky generované účely zo mzdových listov (dobierka, preddavok na daň, sociálne a zdravotné poistenie). V tomto prípade je definícia účelu preddefinovaná s názvom "Ostatné záväzky - zákon o účtovníctve/zákon o DPH"
s typom vzťahu Správca.

Did this answer your question?